Liping Zhao--sports

Curriculum Vitae


Liping Zhao

Liping Zhao
Lecturer
Department of Rehabilitation Medicine
Tianjin Medical University
22 Qixiangtai Road
Tianjin 300070
Phone: +86-22-83336977
Email: zhaolp_2004@163.com

Education
Datong University , China, 1989
Masters degree,  Shanxi University, Taiyuan, China, 2004
Professional Experience
2007-    Lecturer, Department of Rehabilitation Medicine, Tianjin Medical University, Tianjin, China

Publication

1. XueTing Zheng, Yang Li, Rui zhao, Fei Yan, YiXuan Ma, LiPing Zhao*, Haixuan Qiao. xCT deficiency induces autophagy via endoplasmic reticulum stress activated p38-mitogen-activated protein kinase and mTOR in sut melanocytes. European Journal of Cell Biology95(2016)175-181. (IF:4.011)
2. Liping-zhao1#, Wenhui-Yan2#, Heng-Xiang1, Xiaoyang-wang3*, Haixuan-qiao2*. Proteomic Investigation of Changes in Rat Skeletal Muscle after Exercise-Induced Fatigue. Biol Res 45: 75-80, 2012


Top

  No22.Qixiangtai Rd.,Heping Dist,Tianjin P.R. China

威尼斯彩票网址05003123号 津教备0068号
|